• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo trên mạng trực tuyến

Thứ năm, 25 Tháng 4 2013 17:46

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên mạng

Chúng tôi tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên mạng, soạn thảo hồ sơxin giấy phép quảng cáo trên mạng, đại diện cho khách hàng nộp và giải quyết hồ sơ xin cấp phép quảng cáo qua mạng.
 

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính (Theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ giấy phép cung cấp thông tin trên mạng thông tin máy tính (ICP) hoặc giấy phép lập trang tin điện tử (Website).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Đĩa hoặc sản phẩm có chứa các sản phẩm quảng cáo (hai bản).
 

2. Trình tự  thủ tục xin giấy phép quảng cáo

a) Sản phẩm quảng cáo thực hiện trên mạng thông tin máy tính (bao gồm cả mạng kinh doanh dịch vụ quảng cáo và trang tin điện tử website) không phân biệt chủ mạng là pháp nhân Việt Nam hay pháp nhân nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở trước khi thực hiện quảng cáo cụ thể:
- Quảng cáo trên mạng thông tin máy tính phải gửi sản phẩm quảng cáo đến Bộ Văn hoá – Thông tin trước khi thực hiện quảng cáo ít nhất 10 ngày làm việc;
- Quảng cáo trên màn hình đặt nơi công cộng phải gửi sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hoá – Thông tin trước khi thực hiện quảng cáo ít nhất 10 ngày làm việc.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm quảng cáo, nếu Bộ Văn hoá – Thông tin hoặc Sở Văn hoá – Thông tin không đồng ý với sản phẩm quảng cáo thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì được thực hiện sản phẩm quảng cáo mà mình đã gửi.
b) Trường hợp Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở có yêu cầu sửa đổi sản phẩm quảng cáo trước khi đưa nên mạng thông tin máy tính thì người thực hiện quảng cáo có trách nhiệm sửa đổi theo yêu cầu của Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở.
Trường hợp người thực hiện quảng cáo không nhất trí với yêu cầu sửa đổi sản phẩmquảng cáo thì Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở có quyền không cho phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính. Trong trương hợp đó người thực hiện quảng cáo có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật; Tối đa không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá – Thông tin hoặc Sở Văn hoá – Thông tin phải cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, Sở Văn hoá – Thông tin phải gửi bản sao giấy phép tới Phòng Văn hoá – Thông tin cấp huyện.
d) Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thực hiện quảng cáomà người xin giấy phép không thực hiện thì giấy phép không còn hiệu lực.
 

3. Thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo

- Bộ Văn hoá – Thông tin cấp giấy phép quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, kênh, chương trình phát thanh, kênh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo và đối với phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo.
- Sở Văn hoá – Thông tin cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác.
 
Nếu bạn đang tìm thủ tục xin giấy phép kinh doanh thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!
Đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ dịch vụ.

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư