• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Tư vấn thành lập công ty mua bán xe ô tô xe máy

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 17:08

Tư vấn thành lập công ty bán buôn, bán lẻ xe ô tô, xe máy THÀNH LẬP CÔNG TY các bước thành lập công ty quy trình thành lập công ty thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty

 
 

Tư vấn thành lập công ty mua bán xe ô tô xe máy

1/ Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập công ty:

a/ Khi thành lập doanh nghiệp, cần phải cân nhắc lựa chọn 1 trong 4 loại hình như: Loại hình cổ phần + TNHH + Hợp danh + Doanh nghiệp tư nhân.
b/ Tư vấn những quy định về độ tuổi, năng lực hành vi, hạn chế khác của cá nhân khi thành lập công ty.
c/ Tư vấn về điều kiện thuê, mượn trụ sở làm văn phòng công ty.
d/ Tư vấn về các hình thức góp vốn/ tỉ lệ góp vốn điều lệ, vốn pháp định ...
e/ Tư vấn về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của từng loại hình công ty cơ bản.
f/ Tư vấn về các loại thuế phải nộp, chính sách thuế nhà nước, chế độ kế toán, kiểm toán đối với từng loại hình doanh nghiệp.
g/ Tư vấn các vấn đề khách liên quan đến doanh nghiệp trước khi thành lập công ty ...
 

2/ Tư vấn hồ sơ trước khi thành lập công ty:

a/ Tư vấn soạn thảo giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
b/ Tư vấn lập danh sách cổ đông, danh sách thành viên trước khi thành lập công ty.
c/ Tư vấn soạn thảo điều lệ hoạt động, đề án hoạt động trước khi thành lập công ty.
d/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh.
e/ Tư vấn các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép con, các giấy tờ khác phục phụ trước khi thành lập công ty.
 
3/ Hệ thống ngành nghề kinh doanh lĩnh vực Ô tô, xe máy các loại bao gồm:
 

45111

Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

45119

Bán buôn xe có động cơ khác

45120

Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

 

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

45131

Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

45139

Đại lý xe có động cơ khác

45200

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

 

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

45301

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

45302

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

45303

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 

Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

Bán mô tô, xe máy

45411

Bán buôn mô tô, xe máy

45412

Bán lẻ mô tô, xe máy

45413

Đại lý mô tô, xe máy

45420

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

 

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

45431

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

45432

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

45433

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

 

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)