• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 18:37

văn phòng đại diện công ty văn phòng đại diện công ty nước ngoài văn phòng đại diện công ty cổ phần đầu tư nam dương văn phòng đại diện của một thủ tục lập văn phòng đại diện công ty bia

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

 
 
1. Khái niệm văn phòng đại diện theo Luật doanh nghiệp như sau:
- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
- Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.
- Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.
 
2. Chuẩn bị tài liệu trước khi tiến hành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần bao gồm:
- Khách hàng chuẩn các thông tin về tên Văn phòng đại diện, trụ sở đăng ký văn phòng đại diện, lựa chọn Giám đốc văn phòng đại diện...
- Chuẩn bị giấy phép kinh doanh công ty, chứng minh thư của Giám đốc chi nhánh bản sao có chứng thực.
 
3. Chuẩn bị hồ sơ lập văn phòng đại diện công ty cổ phần bao gồm:
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện;
- Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị;
- Thông báo lập Văn phòng đại diện;
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện
- Giấy ủy quyền;
 
4. Tiến hành nộp hồ sơ lập văn phòng đại diện công ty cổ phần:
- Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, khách hàng trực tiếp hoặc ủy quyền cho Luật sư Đông Đô nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.
- Sau 7 ngày làm việc, khách hàng nhận kết quả là giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện tại Sở kế hoạch và đầu tư.
- Khách hàng tiến hành khắc dấu văn phòng đại diện và đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện.
 

THỦ TUC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)
1- Thông báo lập văn phòng đại diện (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (mẫu tham khảo);
3- Bản sao biên bản họp về việc lập văn phòng đại diện của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị) (mẫu tham khảo).
Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;
4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh  (mẫu tham khảo).
Thể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;
5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:
5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề;
7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).