• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH và Cổ phần

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 18:32

thay đổi giám đốc công ty thay đổi giám đốc công ty tnhh thay đổi tên giám đốc danh sách 9.700 giám đốc công ty thành lập công ty tnhh công ty tnhh babylon dịch vụ thành lập công ty thủ tục thay đổi giám đốc công ty tnhh thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần  

Hồ sơ thay đổi Giám Đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc Công ty;
- Quyết định họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc Công ty;
- Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
- Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc mới;
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc mới nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;
- Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Luật Đông Đô;
- Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê.
- Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc
 
 

Hồ sơ thay đổi Giám Đốc công ty cổ phần bao gồm:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty;
- Quyết định họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty;
- Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
- Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc mới;
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc mới nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;
- Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Luật Đông Đô;
- Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê.
- Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc
 

 Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần bao gồm:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi địa chỉ Công ty;
- Quyết định họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi địa chỉ Công ty;
- Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;
- Địa chỉ dự kiến chuyển đến;
- Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Luật Đông Đô;
- Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc
 
2. Một số quy định về việc đặt trụ sở công ty:
- Không được đặt trụ sở tại nhà chung cư, tập thể;
- Việc thuê địa chỉ đặt trụ sở công ty phải có hợp đồng thuê hợp pháp.
 
- Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu Giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề như:
+ Dịch vụ kế toán;
+ Dịch vụ tư vấn Luật;
+ Dịch vụ kiểm toán;
+ Dịch vụ bảo vệ (Bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành cho phép).
+ Và nhiều dịch vụ kinh doanh khác.