• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 18:04

Thành lập công ty các bước thành lập công ty quy trình thành lập công ty thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty tnhh thành lập công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên luật thành lập công ty cổ phần điều lệ thành lập công ty cổ phần  

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty tại Đà Nẵng như:
 
Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
 
Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
 
Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 
Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
 
Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 
Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 
Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
 
Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 
Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty tại Đà Nẵng, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 
Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 
3. Đại Tín Phú sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng  cho khách hàng, cụ thể:
 
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Đại Tín Phú sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thành lập công ty tại Đà Nẵng cho khách hàng theo loại hình doanh nghiệp, tỉ lệ vốn góp, số lượng thành viên, cổ đông tham gia…;
 
Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng  cho khách hàng;
 
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 
Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;
 
Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
 
Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.
 

Thành lập công ty tại Đà Nẵng

1. Tư vấn quy định của pháp luật đối với các loại hình Công ty:

- Tư vấn chọn và đặt tên công ty;
- Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty;
- Tư vấn việc góp vốn, tỉ lệ góp vốn, các mức thuế liên quan đến vốn điều lệ công ty;
- Tư vấn mô hình, các chức danh quản lý, cơ cấu tổ chức công ty;
- Tư vấn phương thức hoạt động, điều hành công ty;
- Tư vấn về các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty;
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên công ty;
- Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
   

2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng bao gồm:

- Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Đà Nẵng;

- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Đà Nẵng;

- Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tại Đà Nẵng;

- Hồ sơ thành lập công ty hợp danh tại Đà Nẵng;

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng;

- Hồ sơ thành lập và đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng;

- Hồ sơ về chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.