• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 15:53

thành lập công ty cổ phần điều kiện thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty cổ phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần thành lập công ty cổ phần cần những gì thành lập công ty tnhh dịch vụ thành lập công ty thành lập công ty trọn gói  

Tư vấn trước khi thành lập công ty cổ phần:

 Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.

 Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty.

 Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, Giám đốc).

 Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.

 Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.

 Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.

 Tư vấn về các tranh chấp thường gặp trong quá trình hoạt động công ty cổ phần và phương hướng giải quyết.

 
 

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1.Thủ tục thành lập công ty cổ phần
 
-Tư vấn về tên của Công ty Cổ phần;
-Tư vấn trụ sở chính của Công ty;
-Tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định;
-Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: (ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ, các điều kiện khác về ngành nghề) ;
* Tư vấn sau khi thành lập Công ty, bao gồm:
-Tư vấn về Cổ đông sáng lập và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
-Tư vấn các công việc cần và phải làm sau khi thành lập Công ty Cổ phầni;
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần (qua email, thư, fax);
Theo nhu cầu của khách hàng, văn phòng sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ:
+Lập hồ sơ thành lập công ty cổ phần (bao gồm: Giấy đề nghị đăng k ‎y‎ kinh doanh Công ty Cổ phần, Điệu lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật);
+Soạn thảo hồ sơ nội bộ của Công ty cổ phần (bao gồm: Điều lệ Công ty cổ phần, biên bản góp vốn thành lập Công ty cổ phần, bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ và thông báo lập sổ cổ đông…).
Ngoài ra, Văn phòng còn cung cấp miễn phí văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua e – mail, website luattriminh.vn).
2.Điều kiện thành lập công ty cổ phần
*Điều kiện chung:
-Tên công ty: Không bị trùng, không gây nhầm lẫn...
-Trụ sở công ty: Hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng
-Ngành nghề kinh doanh: Đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành
-Vốn: Đảm bảo vốn pháp định đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định
-Cổ đông: Không vi phạm điều 13 Luật doanh nghiệp
* Điều kiện riêng:
- Có ít nhất ba cổ đông sáng lập, không hạn chế số lượng tối đa
3.Tài liệu khách hàng cần cung cấp khi có nhu cầu thành lập công ty cổ phần
-CMND hoặc hộ chiếu bản sao có chứng thực của tất cả các cổ đông sáng lập công ty;
-Thông tin về Công ty cổ phần dự kiến thành lập.
4.Văn phòng thực hiện công việc theo ủy quyền của khách hàng
-Đại diện cho khách hàng nộp, rút, khiếu nại, nhận hồ sơ đăng ky‎ kinh doanh Công ty cổ phần tại Phòng đăng k‎y kinh doanh;
-Tiến hành thủ tục xin cấp dấu cho Công ty cổ phần;
 
- Khách hàng chuẩn bị chứng minh thư các thành viên (bản sao y) còn giá trị đến ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Tìm hiểu về tên công ty, cách đặt tên công ty, lựa chọn tên công ty (Tên không trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó), có thể tra cứu tên công ty tại đây.
- Lựa chọn nơi dự kiến đặt trụ sở công ty, địa chỉ trụ sở phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp (Không cần hợp đồng thuê mặt bằng).
- Lựa chọn vốn điều lệ phù hợp với quy mô công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Phân chia tỉ lệ vốn góp giữa các thành viên góp vốn đầu tư.
- Lựa chọn những ngành nghề kinh doanh mà dự kiến sẽ hoạt động kinh doanh.
 
2. Soạn hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (theo mẫu).
- Dự thảo điều lệ công ty được tất cả cổ đông ký từng trang.
- Danh sách các cổ đông (theo mẫu) và các giấy tờ kèm theo sau đây:
- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 
- Nếu thành viên góp vốn là tổ chức:
- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
- Bản sao hợp lệmột trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực.
- Nếu người nộp hồ sơ không phải là thành viên sáng lập của công ty:
- Xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa  phương hoặc Công chứng nhà nước.
 
- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
- Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 6 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
 
Ghi chú:
1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cổ đông, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác (kèm CMND) giữ chức danh quản lý do điều lệ công ty quy định.