• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Thành lập chi nhánh công ty TPHCM và Hà Nội

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 15:31

Thành lập chi nhánh thành lập chi nhánh công ty thành lập chi nhánh công ty cổ phần thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài thành lập chi nhánh khác tỉnh thành lập chi nhánh ở nước ngoài thành lập chi nhánh công ty tnhh 1 thành viên thành lập chi nhánh công ty nước ngoài  

Thành lập chi nhánh công ty TPHCM và Hà Nội

 

 

Đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí trước và sau khi làm thủ tục thành lập chi nhánh
I. HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH GỒM:
1.  Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh;
2.  - Quyết định về việc thành lập chi nhánh
3.  - Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng
4.  - CMND của chi nhánh trưởng (bản sao hợp lệ)
5.  - Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản sao hợp lệ)
6.  - Thông báo thành lập chi nhánh
7.  - Điều lệ công ty
8.  - Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề)
II. LÀM THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH
Khách hàng làm Thủ tục thành lập chi nhánh sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi sau:
1. Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh công ty:
- Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
- Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;
- Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh;
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
2. Đại diện thực hiện các thủ tục:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
-Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Dấu)
- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho chi nhánh;
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho chi nhánh.

Thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội

 
 
1. Tư vấn pháp luật quy định về chi nhánh bao gồm:

- Tư vấn loại hình chi nhánh, tên gọi chi nhánh, cơ cấu hoạt động của chi nhánh công ty;

- Tư vấn số lượng chi nhánh tối đa, tối thiểu theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn về ý nghĩa hoạt động của chi nhánh theo Luật doanh nghiệp;

- Tư vấn các loại thuế mà chi nhánh phải nộp....  

 
2. Luật sư hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;
- Quyết định về việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội;
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
- Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho Luật sư;
 
3. Luật sư đại diện thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
- Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh với cơ quan quản lý Thuế.
- Bổ sung thông tin chi nhánh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.
 

Thành lập chi nhánh công ty tại sài gòn

 
 
1. Luật sư Tư vấn những quy định về chi nhánh bao gồm:

- Tư vấn loại hình chi nhánh, tên gọi chi nhánh, cơ cấu hoạt động của chi nhánh công ty;

- Tư vấn số lượng chi nhánh tối đa, tối thiểu theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn về ý nghĩa hoạt động của chi nhánh theo Luật doanh nghiệp;

- Tư vấn các loại thuế mà chi nhánh phải nộp....  

 
2. Luật sư hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;
- Quyết định về việc thành lập chi nhánh tại Sài Gòn;
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
- Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho Luật sư;
 
3. Luật sư đại diện thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sài Gòn;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đứng đầu chi nhánh có mặt cùng nhân viên chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
- Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh với cơ quan quản lý Thuế.
- Bổ sung thông tin chi nhánh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.