• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty sản xuất điện khí đốt nước

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 17:14

Thành lập công ty sản xuất điện khí đốt nước, thành lập công ty quy trình thành lập công ty thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty tnhh thành lập công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên luật thành lập công ty cổ phần điều lệ thành lập công ty cổ phần  

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY
 
Phạm vi hướng dẫn áp dụng: Thành lập công ty 100% vốn trong nước(thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh).
 
1. Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty:
 
Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 
2. Hồ sơ thành lập công ty:
 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 
- Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;
 
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:
 
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
 
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.
 
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 
 
 
Ghi chú:
Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 102/2010/NĐ-CP)
 
Điều 24. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 
1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.
 
2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
 
a) Hộ chiếu Việt Nam;
 
b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
 
3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
 
4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
 
 

Thành lập công ty sản xuất điện khí đốt nước

1/ Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập công ty:
a/ Khi thành lập doanh nghiệp, cần phải cân nhắc lựa chọn 1 trong 4 loại hình như: Loại hình cổ phần + TNHH + Hợp danh + Doanh nghiệp tư nhân.
b/ Tư vấn những quy định về độ tuổi, năng lực hành vi, hạn chế khác của cá nhân khi thành lập công ty.
c/ Tư vấn về điều kiện thuê, mượn trụ sở làm văn phòng công ty.
d/ Tư vấn về các hình thức góp vốn/ tỉ lệ góp vốn điều lệ, vốn pháp định ...
e/ Tư vấn về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của từng loại hình công ty cơ bản.
f/ Tư vấn về các loại thuế phải nộp, chính sách thuế nhà nước, chế độ kế toán, kiểm toán đối với từng loại hình doanh nghiệp.
g/ Tư vấn các vấn đề khách liên quan đến doanh nghiệp trước khi thành lập công ty ...
 
2/ Tư vấn hồ sơ trước khi thành lập công ty:
a/ Tư vấn soạn thảo giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
b/ Tư vấn lập danh sách cổ đông, danh sách thành viên trước khi thành lập công ty.
c/ Tư vấn soạn thảo điều lệ hoạt động, đề án hoạt động trước khi thành lập công ty.
d/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh.
e/ Tư vấn các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép con, các giấy tờ khác phục phụ trước khi thành lập công ty.
 
3/ Hệ thống ngành nghề kinh doanh Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước bao gồm:
 
 

35101

Sản xuất điện

35102

Truyền tải và phân phối điện

35200

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

3530

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

35301

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

35302

Sản xuất nước đá