• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Tư vấn thành lập công ty sản xuất điện, khí đốt, nước

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 17:05

Tư vấn thành lập công ty sản xuất điện, khí đốt, nước thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty tnhh thành lập công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên luật thành lập công ty cổ phần điều lệ thành lập công ty cổ phần  

1/ Tư vấn các điều kiện trước khi thành lập công ty:

a/ Khi thành lập doanh nghiệp, cần phải cân nhắc lựa chọn 1 trong 4 loại hình như: Loại hình cổ phần + TNHH + Hợp danh + Doanh nghiệp tư nhân.
b/ Tư vấn những quy định về độ tuổi, năng lực hành vi, hạn chế khác của cá nhân khi thành lập công ty.
c/ Tư vấn về điều kiện thuê, mượn trụ sở làm văn phòng công ty.
d/ Tư vấn về các hình thức góp vốn/ tỉ lệ góp vốn điều lệ, vốn pháp định ...
e/ Tư vấn về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của từng loại hình công ty cơ bản.
f/ Tư vấn về các loại thuế phải nộp, chính sách thuế nhà nước, chế độ kế toán, kiểm toán đối với từng loại hình doanh nghiệp.
g/ Tư vấn các vấn đề khách liên quan đến doanh nghiệp trước khi thành lập công ty ...
 

2/ Tư vấn hồ sơ trước khi thành lập công ty:

a/ Tư vấn soạn thảo giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
b/ Tư vấn lập danh sách cổ đông, danh sách thành viên trước khi thành lập công ty.
c/ Tư vấn soạn thảo điều lệ hoạt động, đề án hoạt động trước khi thành lập công ty.
d/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh.
e/ Tư vấn các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép con, các giấy tờ khác phục phụ trước khi thành lập công ty.
 
3/ Hệ thống ngành nghề kinh doanh Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước bao gồm:

35101

Sản xuất điện

35102

Truyền tải và phân phối điện

35200

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

3530

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

35301

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

35302

Sản xuất nước đá