• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty giới thiệu việc làm

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 18:21

thành lập công ty giới thiệu việc làm thành lập công ty các bước thành lập công ty quy trình thành lập công ty thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty tnhh thành lập công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên luật thành lập công ty cổ phần điều lệ thành lập công ty cổ phần

  

thành lập công ty giới thiệu việc làm

 

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh giới thiệu việc làm như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;
2. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập theo mẫu;
3. Dự thảo điều lệ theo mẫu;
4. Danh sách ngành nghề kinh doanh về giới thiệu việc làm;
5. Quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty giới thiệu việc làm;
6. Chứng thực cá nhân của các thành viên/cổ đông sáng lập;
7. Những ngành nghề liên quan đến giới thiệu việc làm trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân bao gồm:
- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;
- Cung ứng lao động tạm thời;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
 
8. Điều kiện đối với dịch vụ giới thiệu việc làm như sau:
 
- Điều kiện về vốn kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: 300 triệu vốn pháp định.
- Điều kiện về nhân sự kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: 5 cán bộ có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ
- Điều kiện về cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: hợp đồng thuê trụ sở 36 tháng trở lên, có diện tích sử dụng ổn định, cơ sở vật chất đầy đủ cho việc kinh doanh dịch vụ.
9. Thời gian cấp phép: 15 ngày làm việc
10. Thời hạn giấy phép: 36 tháng cấp lại 1 lần
 
 
I. CÁC BƯỚC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Bước 1     -Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố, kèm theo hồ sơ theo quy định.
Bước 2     -Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký quyết định.
Bước 3     Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, ký quyết định thành lập Trung tâm. Gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 01 bản quyết định thành lập Trung tâm

 

Doanh nghiệp muốn hoạt động giới thiệu việc làm phải được Sở Lao động - Thương binh và xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép do doanh nghiệp chuẩn bị, bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm, bao gồm những nội dung chủ yếu: tên doanh nghiệp; địa chỉ; số điện thoại, fax, email; số tài khoản giao dịch; số giấy phép đăng ký kinh doanh; vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị cấp phép; họ và tên Tổng giám đốc (Giám đốc); kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm 
b. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng);
 
c. Các giấy tờ và văn bản chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm , bao gồm:
 
- Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;
 
- Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;
 
- Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng).
 
Pháp luật không quy định vốn pháp định nhưng có yêu cầu ký quỹ khi muốn hoạt động.