• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty du lịch lữ hành

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 18:12

thành lập công ty du lịch thủ tục thành lập công ty gợi ý thành lập kinh nghiệm mở công ty du lịch gợi ý thành lập công ty du lịch điều kiện thành lập công ty du lịch dự án thành lập công ty du lịch  

Thủ tục thành lập công ty du lịch lữ hành

 
Hồ sơ Hồ sơ thành lập công ty du lịch bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;
2. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập theo mẫu;
3. Dự thảo điều lệ theo mẫu;
4. Danh sách ngành nghề kinh doanh về du lịch;
5. Quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty du lịch;
6. Chứng thực cá nhân của các thành viên/cổ đông sáng lập;
7. Giấy ủy quyền đối với người không phải là Giám đốc công ty đi nộp hồ sơ;
8. Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc nội địa bao gồm:
- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;
- Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định;
- Phương án kinh doanh du lịch;
- Chương trình du lịch;
- Văn bản xác nhận ký quỹ về số tiền vốn pháp định kinh doanh du lịch;
- Quyết định bổ nhiệm cán bộ điều hành du lịch;
- Hợp đồng thuê văn phòng công ty có công chứng..
 

I. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh du lịch:

- Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp giấy phép được phép kinh doanh lữ hành nội địa, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
- Doanh nghiệp muốn tiến hành kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc kinh doanh lữ hành nội địa cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau.
- Và các quyền khác theo quy định tại Nghị định 92/2008.
 
II. Các bước cần làm để doanh nghiệp có quyền kinh doanh du lịch - Lữ hành:
1/ Thành lập công ty du lịch tại Sở kế hoạch và đầu tư, Hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu - phù hợp với các loại hình doanh nghiệp.
- Điều lệ công ty theo mẫu phù hợp với các loại hình doanh nghiệp.
- Danh sách cổ đông/ danh sách thành viên theo mẫu.
- Giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông và thành viên.
- Giấy tờ chứng minh vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.
- Chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.
- Giấy uỷ quyền cho người đi làm thủ tục.
 
2. Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - lữ hành nội địa:
Sau khi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành tại Sở văn hoá và Du lịch và Tổng cục du lịch như sau:
a/ Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:
- Đơn đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
- Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
- Giấy xác nhận hoạt động lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
- Bản sao có chứng thực thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa của 3 hướng dẫn viên du lịch.
- Giấy tờ khác về chứng thực cá nhân người điều hành du lịch.
- Số lượng hồ sơ: 2 bộ chính
- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.
 
b/ Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
- Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu và Luật sư hướng dẫn);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao y;
- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế; (Luật sư hướng dẫn và doanh nghiệp cung cấp thông tin);
- Bản xác nhận số năm kinh nghiệm của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế (4 năm).
- 3 bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
- Bản xác nhận số tiền ký quỹ tại ngân hàng (250 triệu đồng) (Luật sư hướng dẫn)
- Hợp đồng thuê trụ sở, văn phòng, địa điểm kinh doanh hợp pháp.  (Luật sư hướng dẫn).
- Và các giấy tờ, tài liệu khác cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kèm theo.  (Luật sư hướng dẫn).
- Số lượng hồ sơ: 3 bộ chính.
- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.
 

III. Dịch vụ tư vấn của Luật sư bao gồm:

1/ Tư vấn về điều kiện trước và sau khi được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành.

2/ Tư vấn việc lập hồ sơ thành lập công ty du lịch, lập hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa.

3/ Tư vấn và đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4/ Tư vấn những công việc cần làm sau khi được cấp giấy phép - đi vào hoạt động.

 
 
 
Theo quy định tại Nghị định số 27/2001/NĐ-CP về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, mọi cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo Luật Đầu tư nước ngoài, đều có thể kinh doanh du lịch lữ hành. Doanh nghiệp lữ hành của tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ như của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.
 

Điều kiện để kinh doanh lữ hành trong nước:

 
- Phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Phải có phương án kinh doanh du lịch;
- Ký quỹ 50 triệu đồng;
 

Điều kiện để kinh doanh lữ hành quốc tế:

 
- Phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Ký quỹ 250 triệu đồng;
- Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên;
- 3 hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:
+ Đơn theo mẫu;
+ Bản sao các giấy tờ pháp lý về doanh nghiệp;
+ Giấy xác nhận ký quỹ;
+ Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 
Hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý du lịch tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Trong vòng 30 ngày, nếu đủ điều kiện, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
 
Chỉ những người được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch mới được hành nghề với khách du lịch quốc tế. Hướng dẫn viên du lịch chỉ được hành nghề khi đang làm việc ở một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. 
 
Để tiến hành việc thành lập công ty kinh doanh dich vụ lữ hành du lịch, đại lý du lịch. Cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
 
Hồ sơ thành lập công ty:
 
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
 
- Dự thảo điều lệ công ty (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh).
 
- Danh sách (cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên đối với công ty hợp danh và công ty TNHH).
 
Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành du lịch sau khi có đăng ký kinh doanh:
 
- Đơn xin phép hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch theo mẫu.
 
- Đề án kinh doanh lữ hành du lịch.
 
- Quyết định bổ nhiệm đối với chức danh quản lý điều hành công ty.
 
- Quyết định bổ nhiệm người làm công tác chuyên môn có thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 
 
- Hợp đồng lao động với cán bộ điều hành đối với công ty kinh doanh ngành nghề có chứng chỉ hành nghề mà công ty thuê.
 
- Chứng minh thư bản sao y, chứng chỉ hành nghề bản sao y đối với cổ đông, thành viên công ty và cán bộ do công ty thuê.
 
- Tài liệu liên khác liên quan đến việc thành lập công ty do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.