• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thay đổi giám đốc công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 15:15

hồ sơ thay đổi giám đốc công ty thay đổi giám đốc công ty tnhh thay đổi giám đốc công ty thay đổi giám đốc công ty cổ phần thay đổi giám đốc là gì thay đổi tên giám đốc quy trình thay đổi giám đốc công ty mau quyet dinh thay doi giam doc  

Thay đổi giám đốc công ty

 
 
 
1. Tư vấn quy định pháp luật đối với Giám đốc:

- Tư vấn điều kiện trở thành Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 
2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi giám đốc công ty:
- Biên bản họp về việc thay đổi giám đốc Công ty;
- Quyết định về việc thay đổi giám đốc Công ty;
- Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
- Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc;
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;
- Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Luật Đông Đô;
- Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê.
 
 
TƯ VẤN THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Khách hàng tư vấn Thay đổi giám đốc công ty tại công ty chúng tôi sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thay đổi giám đốc công ty như:
Tư vấn những quy định của pháp luật về Thay đổi giám đốc công ty;
Tư vấn thủ tục Thay đổi giám đốc công ty;
Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc Thay đổi giám đốc công ty;
Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thay đổi giám đốc công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện hoàn tất các Thủ tục Thay đổi giám đốc công ty cho khách hàng, cụ thể:
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Các luật sư của chúng tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Thay đổi giám đốc công ty cho khách hàng;
Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp Hồ sơ xin Thay đổi giám đốc công ty cho khách hàng;
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng;
Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp.

 

 

 

Hồ sơ thay đổi giám đốc gồm có:

Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ góp vốn (kèm theo là Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty)
Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
CMND của người đại diện theo pháp luật mới
Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi tỷ lệ góp vốn và thay đổi giám đốc; Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc này;
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty trách hữu hạn.

Hồ sơ thay đổi giám đốc đối với công ty tnhh

Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc Công ty TNHH;
Quyết định Hội đồng thành viên về việc thay đổi giám đốc Công ty;
Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc;
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;
Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê.

Hồ sơ thay đổi giám đốc đối với công ty cổ phần

Biên bản họp đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty cổ phần;
Quyết định đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc Công ty;
Thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc;
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ;
Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Topiclaw;
Các giấy tờ khác có liên quan: Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê.

Hồ sơ thay đổi giảm đốc đối với chi nhánh công ty

Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần là người được bổ nhiệm từ cổ đông công ty, có thể được thuê từ người không phải là cổ đông công ty.
Giám đốc chi nhánh chịu sự điều hành, thi hành quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và Hội đồng cổ đông công ty cổ phần.
Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần có thể kiêm nhiệm giám chi nhánh khác hoặc có thể kiêm nhiệm Giám đốc công ty khác.
Thông báo thay đổi Giám đốc chi nhánh theo mẫu;
Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi chi nhánh, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh mới;
Quyết định Hội đồng quản trụ về việc thay đổi Giám đốc chi nhánh;
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh;
CMND bản sao có chứng thực củaGiám đốc chi nhánh mới;
Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty