• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty tư vấn thiết kế

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 15:02

Thành lập công ty tư vấn thành lập công ty tư vấn thiết kế thành lập công ty tư vấn du học tư vấn thành lập công ty tnhh tư vấn thành lập công ty cổ phần  

Thành lập công ty tư vấn thiết kế

 
 
1. Tư vấn pháp luật và quy trình lập hồ sơ bao gồm:

- Tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty tư vấn thiết kế;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty tư vấn thiết kế tại cơ quan nhà nước;

- Tiến hành kiểm tra và theo dõi kết quả về việc thành lập công ty tư vấn thiết kế tại cơ quan nhà nước;

- Tiến hành đại diện nhận kết quả về đăng ký kinh doanh công ty tư vấn thiết kế tại cơ quan nhà nước cho khách hàng;

- Tiến hành khắc dấu, đăng ký mã số thuế cho khách hàng;

- Tiến hành đăng ký, lập hồ sơ đăng ký mua hóa đơn lần đầu cho khách hàng;

- Tiến hành biên soạn các loại biểu mẫu nội bộ công ty cho khách hàng nếu có yêu cầu;

- Tiến hành làm thủ tục thuế, báo cáo thuế cho khách hàng miễn phí 3 tháng đầu kể từ ngày thành lập;

 
2. Hồ sơ thành lập công ty thông thường bao gồm:
- Giấy đề nghị thành lập công ty tư vấn thiết kế (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
- Điều lệ công ty tư vấn thiết kế (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
- Danh sách thành viên, cổ đông công ty tư vấn thiết kế (theo mẫu và theo hướng dẫn của luật sư);
- Các loại chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế bản sao có chứng thực kèm theo (Ví dụ: tư vấn thiết kế kiến trúc, tư vấn thiết kế nội thất, tư vấn thiết kế quy hoạch, tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy....);
- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu các cổ đông, thành viên;
- Các tài liệu khác nếu pháp luật yêu cầu.
 
 
- Đối với việc đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề thiết kế công trình trong hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng của người có chức danh quản lý hoặc của nhân viên trong công ty.
- Chủ nhiệm đồ án thiết kế công trình nhất thiết phải có chứng hành nghề tương ứng, vì là chủ trì thiết kế.
- Bên bạn có thể đi mượn chứng chỉ hành nghề của một số cá nhân khác để đăng ký ngành nghề kinh doanh về thiết kế công trinh vì cơ quan đăng ký kinh doanh không quản lý được việc mượn chứng chỉ hành nghề hay không nhưng bạn lưu ý là chứng chỉ hành nghề chỉ được dùng đăng ký một lần cho một lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ.
- Theo khoản 5 Điều 4 nghị định 209/2004/NĐ-CP quy định: Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: công trình cấp nước, thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, công trình xử lý chất thải, bãi chứa, bãi chôn lấp rác, nhà máy xử lý rác thải, công trình chiếu sáng đô thị. Vì vậy, công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm cả công trình xử lý về môi trường.