• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty dịch thuật

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 14:58

Thành lập công ty các bước thành lập công ty quy trình thành lập công ty thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty tnhh thành lập công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên luật thành lập công ty cổ phần điều lệ thành lập công ty cổ phần  

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH THUẬT 

 
Khách hàng tư vấn Thành lập công ty dịch thuật sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
 
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty dịch thuật như:
 
Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/ cổ đông;
Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
 
Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty dịch thuật, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 
3. Chúng tôi sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty dịch thuật cho khách hàng, cụ thể:
 
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty dịch thuật cho khách hàng;
Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty dịch thuật cho khách hàng;
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;
Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.
 
4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:
Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:
 

Tư vấn Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật bao gồm:

 

- Tư vấn lựa chọn và đăng ký các ngành nghề kinh doanh phần mềm và liên quan.

- Tư vấn điều kiện cần thiết để thành lập công ty dịch thuật.

- Lựa chọn hình thức công ty phù hợp pháp luật bao gồm:

+ Hồ sơ thành lập công ty cổ phần về dịch thuật;

+ Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về dịch thuật;

+ Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên về dịch thuật;

+ Hồ sơ thành lập công ty hợp danh về dịch thuật;

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân về dịch thuật;