• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty truyền thông

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 14:43

thành lập công ty truyền thông cách thành lập công ty truyền thông thành lập công ty tnhh truyền thông tư vấn thành lập công ty thành lập công ty cổ phần truyền thông thì làm như thế nào

Thành lập công ty truyền thông

 

1. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Tư vấn lựa chọn và đăng ký các ngành nghề truyền thông, tổ chức sự kiện và liên quan.

- Tư vấn điều kiện cần thiết để thành lập công ty truyền thông.

- Lựa chọn hình thức công ty phù hợp pháp luật bao gồm:

+ Hồ sơ thành lập công ty cổ phần truyền thông;

+ Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông;

+ Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên truyền thông;

+ Hồ sơ thành lập công ty hợp danh truyền thông;

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân truyền thông;

 
2. Đại diện thực hiện các thủ tục
- TiếnTiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp cho khách hàng; 
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đã bao gồm mã số thuế) tại sở kế hoạch và Đầu tư;  
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;  
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty;
   
3. Cam kết sau thành lập công ty:
- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp (Biểu mẫu họp nội bộ, mẫu báo cáo thuế ban đầu, các biểu mẫu liên quan khi có yêu cầu của khách hàng); 
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu; 
- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;
 
 
Với Dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục cần thiết cho quý vị. Quý vị chỉ cần cung cấp bản sao công chứng chứng minh nhân dân của các thành viên sáng lập công ty. Sau 5 ngày làm việc, quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. 
 
Cụ thể các công việc chúng tôi sẽ làm:

Thành lập công ty truyền thông

 
I. Tư vấn trước khi Thành lập công ty:
 
1.    Tư vấn lựa chọn mô hình và Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp;
2.    Tư vấn thủ tục và các giấy tờ cần thiết để thành lập công ty ;
3.    Tư vấn các điều kiện thành lập công ty , góp vốn và quản lý công ty;
4.    Tư vấn về tỷ lệ góp vốn, phương thức góp vốn, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
5.    Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông;
6.    Tư vấn lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực hoạt động Kinh doanh;
7.    Tư vấn về nghĩa vụ Thuế, Kê khai thuế sau thành lập đối với Nhà nước;
8.    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
9.    Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 
II. Soạn thảo nội dung hồ sơ Thành lập công ty:
 
1.    Biên bản họp của các Cổ đông/thành viên sáng lập trước Thành lập công ty;
2.    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
3.    Soạn thảo dự thảo Điều lệ Công ty ;
4.    Soạn thảo danh sách Cổ đông/thành viên sáng lập;
5.    Giấy ủy quyền;
6.    Các giấy tờ khác có liên quan.
 
III. Đại diện thực hiện các thủ tục Thành lập công ty tại sở Kế hoạch và đầu tư
 
1.    Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư 
2.    Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
3.    Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
4.    Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;
5.    Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;
6.    Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế;
7.    Nhận giấy Mã số thuế của Doanh nghiệp;
8.    Đăng báo thành lập công ty tại Báo
 
IV. Kết quả bàn giao cho khách hàng:
 
1.    Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Bản gốc và bản sao);
2.    Dấu  (Dấu tròn + dấu chức danh) + Giấy chứng nhận mẫu dấu;
3.    Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST)
 
V. Tư vấn và cam kết sau Thành lập công ty:
 
1.    Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian Thành lập công ty;
2.    Soạn thảo Điều lệ cho Doanh nghiệp;
3.    Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ trong Doanh nghiệp;
4.    Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
5.    Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;
6.    Hướng dẫn các thủ tục kê khai thuế và mua Hóa đơn;
7.    Tư vẫn miễn phí trong 1 năm sau khi Thành lập công ty;