• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ tư vấn sáp nhập công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 13:43

Hồ sơ sáp nhập công ty Thủ tục sáp nhập công ty Sáp nhập công ty thủ tục sáp nhập công ty sáp nhập công ty giá sáp nhập công ty việt nam sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập công ty

 
Sáp nhập các công ty cổ phần.
 
1. Trình tự thực hiện sáp nhập công ty cổ phần:
- Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
- Các thành viên liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật.
- Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.
- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 
2. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hợp đồng sáp nhập công ty

- Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty (của công ty nhận sáp nhập)

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

 
 

Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. cam kết cung cấp dịch vụ chính xác, kịp thời... đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật.
1. Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp gồm:
1) Đối với doanh nghiệp sáp nhập: lập và nộp báo cáo quyết toán tài chính tại thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh; sổ kiểm kê tài sản, đất đai, hồ sơ của người lao động ... (bản chính);
2) Đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập: lập và nộp phương án tài chính khi thực hiện sáp nhập (bản chính);
2. Tư vấn trước khi sáp nhập doanh nghiệp  sẽ tiến hành với các nội dung sau:
-    Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp;
-    Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
-    Tư vấn Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
-    Tư vấn Phương án sử dụng lao động;
-    Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;
-    Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
-    Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập....;
3. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:
-    Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;
-    Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;
-    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
-    Danh sách thành viên/cổ đông;
-    Điều lệ công ty...
4. Đại diện thực hiện các thủ tục:
-    Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
-    Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
-    Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
-    Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
-    Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
-    Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp;
 
 

MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

 
Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các Doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Nguyên tắc M &A là tạo ra giá trị cho cổ đông bao trùm và lớn hơn tổng giá trị hiện tại của hai Doanh nghiệp khi hai doanh nghiệp tồn tại riêng rẽ.
 

Dịch vụ tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp:

1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
 
-           Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.
 
-           Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.
 
2. Tư vấn xây dựng bản chào
 
-           Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
 
-           Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.
 
-           Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập &  doanh nghiệp cung cấp.
 
3. Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập
 
-           Chọn lựa hình thức(mua/bán, sáp nhập).
 
-           Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.
 
-           Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.
 
4. Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng
 
-           Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.
 
-           Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.
 
-           Tư vấn về hoạt động sau M&A (post – M&A): tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh,…)
 
5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
5.1 Tư vấn thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp:
 
-           Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;
 
-           Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
 
-           Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
 
-           Tư vấn Phương án sử dụng lao động;
 
-           Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
 
-           Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
 
-           Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.
 
5.2 Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
 
-           Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập.
 
-           Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
6. Cam kết của chúng tôi sau khi sáp nhập doanh nghiệp:
 
-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc sáp nhập.
 
-           Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung sáp nhập.