• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thay đổi tên công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 13:18

Thay đổi tên công ty thay đổi tên công ty cổ phần mẫu thay đổi tên công ty thủ tục thay đổi tên công ty dò tên công ty thông báo thay đổi tên công ty mẫu công văn thay đổi tên công ty

 

 

Thay đổi tên công ty

 
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp:
+ Tên công ty gồm: Tên tiếng việt, Tên viết bằng tiếng nước ngoài và Tên viết tắt. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh một trong số các tên nêu trên hoặc cả 3 tên đó.
+ Đối với việc đổi tên tiếng việt, Doanh nghiệp sẽ phải đổi lại không chỉ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cả Dấu công ty và Giấy chứng nhận đăng ký Thuế. Còn việc thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt sẽ chỉ phải đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh thông tin với cơ quan Thuế quản lý (không phải xin đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);
+ Chúng tôi tư vấn: Tư vấn chọn tên Doanh nghiệp; Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác;
2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên công ty:
+ Biên bản họp về việc thay đổi tên
+ Quyết định về việc thay đổi tên;
+ Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
+ Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (đối với trường hợp thay đổi lần đầu);
+ Giấy ủy quyền;
+ Các giấy tờ khác có liên quan.
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
+ Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
+ Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc lại dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu thay đổi tên tiếng việt);
+ Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
4. Cam kết sau thay đổi:
+ Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
+ Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
+ Hướng dẫn các thủ tục có liên quan
 

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

 
Tên công ty có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty có phát triển hay không, thương hiệu của bạn có đến và được lữu giữ trong lòng của khách hàng hay không phụ thuộc rất lớn vào tên công ty mà bạn đang sở hữu. Đối với những khách hàng hiện nay chưa hài lòng với việc đặt tên cho công ty và có nhu cầu muốn thay đổi tên công ty (thay đổi tên tiếng Việt, tên nước ngoài hoặc tên viết tắt) có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty.
 

Dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty bao gồm:

 
1.         Căn cứ pháp lý:
 
-           Điều 31, 32, 33, 34 - Luật Doanh nghiệp;
 
-           Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ - CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ngày 15/04/2010;
 
-           Điều 8, 9 – Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43.
 
2.         Tư vấn về thay đổi tên công ty:
 
-           Tư vấn về thay đổi tên tiếng Việt của công ty, cách thức đặt tên công ty (đặt theo hình thức ghi chung hay ghi cụ thể một lĩnh vực ngành nghề nào đó mà doanh nghiệp dự định lấy làm trọng tâm trong kinh doanh);
 
-           Tư vấn về thay đổi tên tiến nước ngoài của công ty;
 
-           Tư vấn về thay đổi tên viết tắt của công ty.
 
3.         Bộ hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:
 
-           Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp;
 
-           Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 
-           Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
4.         Tiến hành các thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
 
-          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.
 
-          Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
5.         Cam kết của chúng tôi sau khi thay đổi doanh nghiệp:
 
-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.
 
-           Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.
 
1. Khái niêm tên công ty theo quy định:
- Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố. Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:  
- Tư vấn chọn tên Doanh nghiệp;
- Tư vấn quy định pháp luật về tên doanh nghiệp;
- Kiểm tra để đảm bảo tên mới không trùng hoặc gây nhầm lẫn với Doanh nghiệp khác;
 
2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Doanh nghiệp:
- Biên bản họp về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
- Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông (đối với trường hợp thay đổi lần đầu);
- Giấy ủy quyền;