• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ tư vấn thành lập câu lạc bộ

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 12:45

 

Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ có ý nghĩa định khung cơ bản, trong đó phác thảo những nội dung chính phục vụ cho việc thành lập Câu lạc bộ. Kế hoạch cần được xây dựng cụ thể, phân định theo các nội dung rõ ràng, chi tiết giúp cho việc thực hiện được thuận lợi. Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Thành lập câu lạc bộ

Thành phần hồ sơ
Đơn đề nghị thành lập hội.
Dự thảo Điều lệ (Theo mẫu).
Điều lệ Trung ương hội (nếu có).
Dự thảo phương hướng hoạt động.
Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội.
Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội.
Danh sách có chữ ký những hội viên đăng ký tham gia thành lập hội.
Dự thảo Quyết định thành lập.
Thời hạn giải quyết
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:
Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày.
 
 

Xây dựng kế hoạch thành lập Câu lạc bộ

 
Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ có ý nghĩa định khung cơ bản, trong đó phác thảo những nội dung chính phục vụ cho việc thành lập Câu lạc bộ. Kế hoạch cần được xây dựng cụ thể, phân định theo các nội dung rõ ràng, chi tiết giúp cho việc thực hiện được thuận lợi. Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ bao gồm các nội dung cơ bản sau:
 
- Sự cần thiết phải xây dựng Câu lạc bộ;
 
- Mục đích, ý nghĩa của việc thành lập Câu lạc bộ;
 
- Chọn địa điểm thành lập Câu lạc bộ (theo các tiêu chí cụ thể: điều kiện kinh tế - xã hội; tình hình an ninh trật tự; ý thức chấp hành pháp luật của người dân...);
 
- Đối tượng tham gia Câu lạc bộ (thanh niên, phụ nữ, nông dân, học sinh, sinh viên...trong đó xác định đối tượng nòng cốt của Câu lạc bộ);
 
- Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ (dự kiến Ban chủ nhiệm và số lượng hội viên sáng lập, nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ);
 
- Địa điểm tổ chức sinh hoạt của Câu lạc bộ;
 
- Nội dung và hình thức sinh hoạt của Câu lạc bộ;
 
- Kinh phí tổ chức hoạt động;
 
- Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động, kiểm tra hoạt động Câu lạc bộ.
 
Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ cần được đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cơ sở, sau đó trình cơ quan, đơn vị chủ quản phê duyệt.