• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 01:22

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm trung tâm giới thiệu việc làm cần thơ trung tâm giới thiệu việc làm đà nẵng trung tâm giới thiệu việc làm đồng tháp trung tâm giới thiệu việc làm quận tân bình trung tâm giới thiệu việc làm huế trung tâm giới thiệu việc làm hà tĩnh trung tâm giới thiệu việc làm nghệ an

Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Bravolaw sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng mọi vấn đề liên quan đến thành lập công ty giới thiệu việc làm. Đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ.
 
Điều kiện thành lập trung tâm giới thiệu việc làm
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm thì Trung tâm giới thiệu việc làm (sau đây gọi chung là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.
1 Điều kiện thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm:
- Có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng trở lên kể từ ngày Trung tâm được thành lập mới hoặc được thành lập lại; nằm ở vị trí thuận lợi cho việc giao dịch trực tiếp với người lao động và người sử dụng lao động; có đủ diện tích làm việc cho nhân viên của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và có đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động (tư vấn, đón tiếp người lao động và người sử dụng lao động, tra cứu thông tin thị trường lao động) của Trung tâm.
- Có các trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từng nhiệm vụ như bàn, ghế, tủ hồ sơ, điện thoại, máy fax, máy vi tính, các thiết bị phục vụ cho công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động và phương tiện đi lại (ô tô hoặc xe máy). Nếu có hoạt động dạy nghề thì phải có các trang thiết bị và phương tiện dạy nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm, phải có xác nhận của cơ quan cũ.
- Trung tâm dự kiến thành lập hoặc thành lập lại phải phù hợp với quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
2. Hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm:
a,Công văn đề nghị thành lập Trung tâm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.
b, Đề án thành lập Trung tâm, bao gồm các nội dung cụ thể sau:
- Sự cần thiết thành lập Trung tâm;
- Mục tiêu hoạt động của Trung tâm: nêu cụ thể mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn;
- Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm: xác định và lượng hoá các hoạt động của từng nhiệm vụ trong 05 năm đầu về tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, dạy nghề;
- Những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm:
+ Địa điểm, mặt bằng, nhà xưởng; cơ sở vật chất và trang thiết bị;
+ Bộ máy, nhân sự và biên chế (lãnh đạo Trung tâm, các tổ chức giúp việc của Giám đốc, biên chế) của Trung tâm;
+ Nguồn lực đầu tư, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của Trung tâm;
-   Tính khả thi của đề án:
+ Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm;
+ Dự kiến những kết quả và tác động của các hoạt động của Trung tâm trong 05 năm đầu;
+ Các giải pháp thực hiện;
+ Chứng minh các nguồn lực để đạt được những kết quả và giải pháp nêu trên.
c, Văn bản của các cơ quan có liên quan:
-   Đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì Đề án thành lập Trung tâm phải có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ;
- Đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thì phải có văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động;
d, Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm theo quy định tại mục 1 nêu trên, bao gồm:
- Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;
- Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm;
 
 

I. CÁC BƯỚC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Bước 1     -Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố, kèm theo hồ sơ theo quy định.
Bước 2     -Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký quyết định.
Bước 3     Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, ký quyết định thành lập Trung tâm. Gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 01 bản quyết định thành lập Trung tâm

II. HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1.     – Công văn đề nghị thành lập Trung tâm
2.     – Đề án thành lập Trung tâm, gồm: sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm và tính khả thi của đề án. Đề án có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.
3.     – Các giấy tờ văn bản liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm gồm:
Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.
Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm.
Số bộ hồ sơ: 01