• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 23:48

chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành giấy đề nghị chuyển đổi đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần Tư vấn chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên Tư vấn chuyển đổi công ty TNHH một thành viên

Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân TPHCM - Hà Nội

 
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là Chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên là cá nhân) hoặc Thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của Doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc Công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các Thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của Doanh nghiệp tư nhân.
 
Công ty tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân cho Khách hàng có nhu cầu với những công việc sau đây:
Tư vấn những vấn đề cần thiết cho việc chuyển đổi trước khi tiến hành.
Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân theo quy định.
Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ chuyển đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh.
Đại diện Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi chuyển đổi.
Tiến hành thủ tục đổi lại Con dấu cho Doanh nghiệp tư nhân.
 
 
Doanh Nghiệp tư nhân là một Doanh Nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Công Ty TNHH hai thành viên là là doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ góp vào Công Ty, Công ty TNHH hai thành viên có tư cách pháp nhân.
 
Do tích chất chịu trách nhiệm của hai loại hình doanh nghiệp là khác nhau do vậy khi tiến hành việc Chuyển đổi doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên đòi hỏi thủ tục phải chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật. Việc quy định chặt chẽ này nhằm tránh trường Chủ doanh nghiệp tư nhân hợp lợi dụng việc Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để không thanh toán các khoản nợ của khách hàng khi chuyển sang loại hình Công ty TNHH một thành viên với số vốn điều lệ nhỏ hơn số nợ phải trả cho khách hàng.
 
Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là thành viên công ty sau khi chuyển đổi doanh nghiệp.
 
 

 

-           Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên;

-           Tư vấn về cách sử lý các khoản nợ của Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với khách hàng, người lao động trong doanh nghiệp;

-           Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi;

-           Tư vấn về việc Thành Lập Công ty TNHH hai thành viên như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ sở hữu vốn góp giữa các thành viên …;

-           Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH hai thành viên;

-           Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi;

-           Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp …

 

 Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên theo đại diện uỷ quyền:

 
a.          Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty, bộ hồ sơ gồm:
 
-                   Giấy đề nghị chuyển đổi + thay đổi  đăng ký kinh doanh (trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh);
 
-                   Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên;
 
-                   Danh sách thành viên sáng lập;
 
-                   Quyết định của chủ sở hữu công ty về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;
 
-                   Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 
-                   Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 
-                   Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 
-                   Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 
-                   Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;
 
-                   Ban sao hợp lệ Quyết định Thành Lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng;
 
-                   Các giấy tờ liên quan khác.
 
b.         Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.