Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM

Back Home

Luật sư Tranh tụng Hình sự \| Luật sư bào chữa hình sự

Có quyền khởi kiện khi đã khiếu nại nhiều lần

Hỏi:

1/ Tôi khiếu nại “hành vi hành chính” gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp liên quan đến chuyển ngạch công chức.
Không đồng ý với giải quyết lần đầu của Giám đốc sở, đã khiếu nại tiếp lần 2 đến chủ tịch UBND tỉnh theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 23 Luật khiếu nại tố cáo; hết thời hạn quy định tại Điều 46 Luật KNTC nhưng không được giải quyết ( lần 2 ).
Muốn khởi kiện vụ án hành chính, vậy đối tượng khiếu kiện là ai ?   
a- Khiếu kiện người có trách nhiệm giải quyết lần 2? Khiếu kiện nội dung như thế nào ?
b- Khiếu kiện người có hành vi hành chính ban đầu? Khiếu kiện nội dung như thế nào ?
2/ Luật khiếu nại tố cáo quy định quyền khởi kiện vụ án hành chính trong cả 2 trường hợp : không được giải quyết khiếu nại hoặc không đồng ý với giải quyết khiếu nại lần 2 .
Nhưng tại Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính chỉ quy định 22 loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án – và không có loại việc nào như trường hợp câu hỏi 1 ở trên.
Vậy tôi phải làm sao ?
Trả lời:
Giám đốc Sở đã giải quyết khiếu nại của bạn lần đầu và bạn không đồng ý  và khiếu nại tiếp . 
Như vậy đối tượng khiếu nại của bạn là Quyết định giải quyết khiếu nại của giám đốc Sở .
Mới nhất

© 2014 Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM
Mobile Version by Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM