Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM

Back Home

Luật sư Tranh tụng Hình sự \| Luật sư bào chữa hình sự

Tiền mai táng phí cho thương binh khi qua đời

 

 

Hỏi:

Bố tôi là thương binh 3/4, đã mất tháng 2/2007, ông tôi được hưởng tiền tuất. nay ông tôi mất thì có được mai táng phí ko?

Trả lơời:

Tiền mai táng phí được cấp trong trường hợp ba bạn là thương binh chết và thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng hoặc trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng mà chết. Vì vậy trường hợp Ông bạn là người được hưởng tiền tuất nhưng khi mất thì không phải đối tượng được nhận tiền mai táng phí (khoản 3 Điều 6, khoản 1 Điều 15 Nghị định 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp Lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng ngày 26/5/2006 của Chính Phủ
Mới nhất

© 2014 Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM
Mobile Version by Văn phòng Luật sư, Công ty luật uy tín TP HCM