Hỏi:

Chào luật sư. Tôi xin hỏi luật sư vấn đề sau đây:
Gia đình tôi có 6 anh chị em, bố mẹ tôi mất năm 2006, 2007 không để lại di chúc. một người cháu đang soongd trên mảnh đất ấy không chiệu thỏa thuận chia tài sản. Vậy chúng tôi đang làm đơn khởi kiện ra tòa để yêu cầu chia tài sản thừa kế.
Vậy hỏi luật sư chúng tôi làm đơn kiện người cháu kia hay làm đơn yêu cầu chia tài sản? tiền tạm ứng án phí được tính như thế nào?

Trả lời:

Về tiền Tạm ứng án phí xin được tư vấn như sau
Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch:
Giá trị tài sản có tranh chấp     Mức án phí
4 triệu đồng trở xuống     200 ngàn đồng
Trên 4 triệu – 400 triệu đồng     5% giá trị tài sản có tranh chấp
Trên 400 triệu - 800 triệu đồng     20 triệu đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng
Trên 800 triệu – 2 tỷ đồng     36 triệu đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng
Trên 2 tỷ - 4 tỷ đồng     72 triệu đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2 tỷ đồng
Trên 4 tỷ đồng     112 triệu đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4 tỷ đồng.

Tiền tạm ứng án phí bằng 50% tiền án phí.