Hỏi:

Tôi đang công tác tại một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đang thụ lý giải quyết bồi thường Trách nhiệm dân sự (TNDS) xe cơ giới, Xin Luật sư tư vấn giúp su việc như sau:

 

Ông A là lái xe ô tô của công ty XX tham gia bảo hiểm xe cơ giới tại đơn vị chúng tôi đã gây tai nạn với xe mô tô làm 2 người ngồi trên xe (ông B lái xe và C ngồi sau)bị thương nặng. 
Theo phân lỗi của CSGT thì do xe mô tô di sai phần đường nên đã đâm vào xe ô tô. Tuy nhiên, ông A phải thỏa thuận bồi thường cho ông B và C là 58 triệu đồng. xe ai người ấy sửa.
Nay, ông A làm giấy ủy quyền cho ông D - là anh vợ của ông B đến đòi tiền Bảo hiểm. Vậy:
-Chúng tôi trả tiền bồi thường cho ông D có sai quy định không, Công ty XX là chủ xe nhưng không làm giấy ủy quyền mà ông A đứng ra làm với ông B rồi Xác nhận của giám đốc công ty XX mà không qua chính quyền địa phương có được không?  Bởi quyền thụ hưởng  ở đây là Cty XX – đơn vị ký hợp đồng với Bảo hiểm, ông A chỉ là nhân viên lái xe.
-Theo thông tư 126/2008/BTC thì việc bồi thường TNDS về người không phân biệt lỗi, nhưng căn cứ để giải quyết lại theo quy tắc bảo hiểm, thông tư 126 và luật dân sự.
Vậy trong trường hợp này chúng tôi có phân lỗi hay chế tài đối với xe Mô tô trong quá trình giải quyết bồi thường hay không?
Trả lời:
1.Việc chi trả bảo hiểm phải căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm mà giải quyết. Quyền thụ hưởng là Công ty XX, nên đơn vị bảo hiểm phải trả cho Công ty này. 
Nếu Công ty ủy quyền phải có Văn bản ủy quyền (hợp đồng ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của phá luật) hợp lệ.
Cách làm ủy quyền nói trên chưa đúng, vì người ủy quyền phải là Công ty chứ không phải ông A, đồng thời đại diện theo pháp luật của Công ty (Giám đốc) là người ký ủy quyền.
2.Trường hợp này không phân lỗi khi giải quyết bồi thường.