Thưa Luật sư!

Tôi muốn hỏi trong trường hợp lái xe được thuê để điều khiển xe ôtô khách đã gây tai nạn chết người mà chủ xe không có mặt trên chuyến xe đó thì trách nhiệm của chủ xe trong trường hợp này là thế nào đối với bên bị nạn và bên người được thuê lái? trách nhiệm, hình phạt đối với lái xe?
 
Trả lời:

Theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự:

Làm chết một người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một đến hai người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên; gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người với tỷ lệ thương tật của mổi người dưới 31% nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% đến 100%...

Nhưng để truy cứu trách nhiệm Hình sự thì cần phải căn cứ vào yếu tố lổi trong kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Về trách nhiệm dân sự cũng phải căn cứ vào yếu tố lổi để làm căn cứ bồi thường thiệt hại ngòai hợp đồng. Thông thường thì chủ xe sẽ chịu trách nhiệm dân sự trừ trường  hợp có thõa thuận khác giữa tài xế và chủ xe.