mọi người ơi, Bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng, nếu có hvi phá phách có bị xét xử thêm về tội hủy hoại tài sản hay không? Nếu xử 2 tội thì áp dụng K1 hay K2 Đ245?

Trả lời: chào bạn

tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản ( điều 143, BLHS 2003):
khách thể là sự xâm phạm quan hệ sở hữu.
chủ thể của tội phạm là bất kì ai từ đủ 16t trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.
mặt chủ quan của tội phạm là lỗi cố ý trực tiếp : khoản 1, điều 9 BLHS: lối cố ý trực tiếp là lỗi của một người khi thực hiện hành vi phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn cho hậu quả xảy ra.
mặt khách quan của tội phạm được thể hiện bởi các dấu hiệu sau :
+) hành vi khách quan: là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác, thưởng thể hiện ở hành vi đập, phá , gây nổ, gây cháy. có thể thực hiện bằng hành động hoặc không hành động .
+) hậu quả của tội phạm : tội phạm hoàn thành khi tài sản nói trên bị hư hỏng, bị hủy hoại trị giá từ 500.000 đồng trở lên. nếu tài sản bị hủy hoại giá trị được 500.000 đồng phải thỏa mãn một trong 3 điều kiện giống tội sử dụng trái phép tài sản.
đối tượng tác động của điều 143 không phải là những công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. vì hành vi hủy hoại những tài sản này cấu thành điều 231 tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. 
mình chỉ nêu những kiến thức mình biết còn lại bạn đối chiếu xem có đúng tội của mình hay không?
bạn nên để ý lỗi cố ý trực tiếp cho mình, bạn có mong muốn hậu quả xảy ra không ? nếu bạn không mong muốn hậu quả xảy ra thì không đủ điều kiện để cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

theo pháp luật chỉ người nào phạm một tội mà được luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự
ở đây bạn phạm 2 tội, phá phách không nằm trong tình tiết tăng nặng, định khung tăng nặng mà đó là một tội riêng,và bạn bị xử 2 tội với 2 tòa án khác nhau.Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.