Hiện tại bên mình đang có một khách hàng là công ty đang bị nợ trễ hạn, bên mình đã mấy lần mời người đại diện lên làm việc nhưng đại diện công ty tỏ thái độ chây ỳ trong trả nợ. Do mình biết đại diện công ty này ngoài làm tại công ty riêng còn có đang công tác trong một cơ quan nhà nước (cụ thể là làm quân y) nên mình dự định sẽ gửi thư thông báo đến cơ quan này để thông báo tình hình về người này và đề nghị được cơ quan hỗ trợ trong việc yêu cầu người này thực hiện các nghĩa vụ với bên mình.
Nhờ mọi người tư vấn giúp mình là việc làm trên của mình có được khép vào tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hay không.

Trả lời: 

hành vi gửi thư thông báo như vậy không coi là tội phạm, nếu trong giao dịch giữa hai bên không có thỏa thuận bí mật thì bạn cứ gửi thông báo.dĩ nhiên là các thông tin bạn cung cấp phải đúng sự thật và có căn cứ.


Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.