Xin chào luật sư, mong luật sư giải đáp giúp tôi: Tôi có 1 mảnh đất được mẹ trao tặng, Giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ) đã mang tên tôi. Nay tôi muốn bán mảnh đất này, thì khi làm hồ sơ, có cần chữ ký của mẹ tôi không? hiện tại sổ hộ khẩu có tên tôi và mẹ tôi Xin chân thành cảm ơn

 

Trả lời:

Văn phòng luật sư trả lời như sau:

Về nguyên tắc khi nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất cho chị khi chị được mẹ tặng cho, thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật này khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

         Như vậy, tuy trong hộ khẩu có tên chị và mẹ chị, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cá nhân là chị thì chị hoàn toàn có quyền chuyển nhượng đất đó mà không cần có chữ ký của mẹ chị.

Còn nếu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, chị được để tên trên đó là vì chị là chủ hộ thì lại khác. Trường hợp này, chủ thể có quyền sử dụng đất là hộ gia đình, nên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cần phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên của hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 109 Bộ luật dân sự:

“Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.”