Nợ xấu hay nợ khó đòi khi tính thuế TNDN có được xem là khoản chi phí hợp lý để được khấu trừ không, nếu không thì cần điều kiện gì để nó được xem là khoản chi phí khi tính thuế TNDN, có luật nào hướng dẫn về việc xử lý nợ khó đòi không? Xin cám ơn

Trả lời: Nợ xấu hay nợ khó đòi khi tính thuế TNDN có được xem là khoản chi phí hợp lý để được khấu trừ không, nếu không thì cần điều kiện gì để nó được xem là khoản chi phí khi tính thuế TNDN, có luật nào hướng dẫn về việc xử lý nợ khó đòi không? Xin cám ơn

Hãy liên hệ Văn Phòng Luật Sư để đảm bảo quyền lợi và an toàn pháp lý.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 0907563650