Tôi bị người khác gửi tin nhắn nhục mạ nhiều lần và trong nhiều ngày liên tiếp. Mới gần đây nhất Tôi bị người đó gửi tin nhắn đe dọa sẽ chặn đường đánh. Như vậy Tôi đã có đủ căn cứ để gửi đơn kiện người này hay không? Và Tôi nên gửi đơn tới cơ quan nào? Cơ quan ấy sẽ giải quyết ra sao?

Trả lời:

Trước hết, bạn cần trình báo bằng văn bản, gửi đồng thời cho Công an và Công ty điện thoại cấp số sim quậy phá đó. Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm, các cơ quan đó sẽ có biện pháp phù hợp.