Nhân viên kinh doanh ở Công ty tôi có bán một đơn hàng cho khách hàng sau khi đã có y kiến phê duyệt Trưởng phòng kinh doanh và của Giám đốc. Thời hạn công nợ là 3 ngày. Theo quy định của Công ty, thì Nhân viên kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc thu hồi công nợ. Mặc dù rất nhiều lần, Nhân viên này đã làm việc với khách hàng về số công nợ trên nhưng vẫn không được.Cho đến nay, khách hàng vẫn làm lỳ, không chịu trả hết công nợ cho Công ty. Đáng lẽ ra, Kế toán công nợ là người có trách nhiệm đi thu hồi công nợ. Nhưng Giám đốc Công ty lại yêu cầu Người Nhân viên kinh doanh này phải bỏ tiền túi ra để trả hết số tiền mà khách hàng còn thiếu, mà không có sự hỗ trợ trực tiếp nào để đòi nợ khách hàng. Nếu Nhân viên này không trả hết công nợ của khách hàng, Công ty sẽ liên hệ với gia đình của Nhân viên này để đòi nợ. Nhưng trên thực tế, thì khách hàng không chịu trả nơ.

Xin nhờ các Luật sự tư vấn giúp, Công ty này làm như thế có đúng không? Người nhân viên này phải làm thế nào để đòi được nợ và khởi kiện khách hàng?


Trả lời: Đòi nợ khách hàng
tùy theo hợp đồng và thỏa thuận giữa nhân viên và công ty, nhưng nếu công ty làm thế theo tôi là hòan toàn sai luật

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ  ĐÒI NỢ, THU HỒI NỢ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư