ba tôi đã đến nhà bà oanh mấy lần nhưng vân chưa thanh toán được.và tôi nhận thấy gia đình bà oanh không muốn trả tiền công cho ba tôi.tôi không biết làm thế nào để giải quyết giúp ba tôi cả.vậy tôi kính mong sự tư vấn của luật sư để có thể giúp ba tôi thanh toán được với gia đình bà oan

Trả lời: vấn đề đòi nợ
Nếu giấy nợ viết tay nhưng có người làm chứng thì vẫn coi là bằng chứng để Tòa xem xét nếu bạn kiện đòi nợ ra Tòa án nơi đương sự vay tiền bạn cư trú.

Thời hiệu khởi kiện dân sự là 2 năm, do đó bạn phải nhanh chóng khởi kiện chớ để hết thời hiệu khởi kiện.

ba tôi đã đến nhà bà oanh mấy lần nhưng vân chưa thanh toán được.và tôi nhận thấy gia đình bà oanh không muốn trả tiền công cho ba tôi.tôi không biết làm thế nào để giải quyết giúp ba tôi cả.vậy tôi kính mong sự tư vấn của luật sư để có thể giúp ba tôi thanh toán được với gia đình bà oan

Trả lời: vấn đề đòi nợ
Nếu giấy nợ viết tay nhưng có người làm chứng thì vẫn coi là bằng chứng để Tòa xem xét nếu bạn kiện đòi nợ ra Tòa án nơi đương sự vay tiền bạn cư trú.

Thời hiệu khởi kiện dân sự là 2 năm, do đó bạn phải nhanh chóng khởi kiện chớ để hết thời hiệu khởi kiện.