Năm 1998 tôi có cho anh A mượn số tiền là 100 triệu đồng mức lãi suất là 0%, hẹn 3 năm sau anh A sẽ trả tôi số tiền trên. Tuy nhiên, khi đến hạn anh A không chịu trả nợ cho tôi và hẹn tôi lần này đến lần khác sẽ trả nợ cho tôi. Đầu năm 2000 tôi làm đơn khởi kiện ra Toà, nhưng khi kiểm tra lại tôi phát hiện mất giấy cho vay tiền với ông A. Vì vậy, nghĩ mình khó có thể đòi được tiền từ ông A nên tôi không làm đơn khởi kiện nữa. Năm 2012 tôi tìm lại được giấy vay tiền ngày xưa ông A viết cho tôi, và tôi đã làm đơn khởi kiện ông A, nhưng nghe nói đã hết thời hiệu khởi kiện ông A. vậy có cách nào giúp tôi đòi lại được tiền ông A hay không?


Trả lời: Khởi kiện đòi tiền cho vay
Chào bạn! 

Do thời hiệu khởi kiện của bạn đã hết (2000-2012) theo qui định của pháp luật thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết các tranh chấp về hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm. Vì vậy nếu bạn muốn có cơ hội khởi kiện lại thì chỉ còn 1 cách duy nhất là người vay tiền đó sẽ xác nhận lại số nợ mà họ đã vay của bạn. khi đó thì thời hiệu khởi kiện sẽ được tính lại kể từ ngày xác nhận. Bạn có thể tham khảo thêm qui định sau:

Điều 162. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hoà giải với nhau.

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Thân mến

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ  ĐÒI NỢ, THU HỒI NỢ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư