Công ty tôi là Công ty xây dựng có một số khách hàng nợ đã lâu và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Chúng tôi muốn ký hợp đồng với một Công ty Luật để họ thực hiện việc thu hồi nợ cho chúng tôi và trong trường hợp cần thiết sẽ làm thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Theo Giấy đăng ký hoạt động của Công ty này cung cấp có lĩnh vực hành nghề là: Tham gia tố tụng, Tư vấn pháp luật, Dịch vụ pháp lý khác.

Và theo tôi biết thì đối với dịch vụ đòi nợ thì Công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được kinh doanh ngành nghề khác.

Nên tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp là việc Công ty tôi thuê Công ty Luật trên thực hiện việc thu hồi nợ và thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp tại Tòa án khi cần thiết có được không.

 

TRả lời: dịch vụ đòi nợ
Chào Bạn!

Câu hỏi của Bạn chỉ là sự đan xen việc Công ty đòi nợ không được thực hiện kinh doanh ngành nghề khác. Còn Công ty Luật, hoặc Văn phòng Luật sư (Xin gọi là Tổ chức hành nghề Luậu sư) có chức năng đòi nợ không?

Là Bạn đang nhầm lẫn giữa đòi nợ và việc hành nghề pháp lý. Tổ chức hành nghề luật sư không thể dùng từ ngữ là đòi nợ mà nó chỉ ẩn chứa ở thuật ngữ pháp lý. Nên Bạn phải trao đổi cụ thể với Công ty luật nào đó về số công nợ mà bạn cần đòi, thì Công ty Luật đó sẽ câu trả lời cụ thể cho Bạn.

Dịch vụ pháp lý bao gồm nhiều dịch vụ liên quan đến pháp luật, trong đó có dịch vụ tư vấn, tiến hành đòi nợ, và trên thực tế thì các công ty Luật vẫn ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ đòi nợ.

Nên bạn cứ yên tâm là Công ty bạn có thể thuê công ty Luật thực hiện việc thu hồi nợ bà thực hiện thủ tục tranh chấp tại tòa án khi cần thiết.

 

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ  ĐÒI NỢ, THU HỒI NỢ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư