Cách tính tiền lãi

In

cách tính lãi trong hạn đối với hợp đồng vay hiện nay các Tòa ở Tp. HCM xử theo chiều hướng nào không

Trả lời: Trong phạm vi hợp đồng thì sẽ tính lãi do các bên thỏa thuận nhưng không đc quá 150% lãi suất cơ bản do nhà nước quy định.

Sau khi hết hạn vay mà bên vay không trả tiền thì sẽ phải chịu lãi phạt theo K5Đ474,

Thời gian tính lãi phạt được tính từ ngày hết hạn trả nợ đến ngày yêu cầu thi hành án.(giả sử có phúc thẩm thì khoản thời gian giữa sơ thẩm và phúc thẩm không được tính vào thời gian tính lãi)

Sau khi cơ quan thi hành án yêu cầu mà vẫn chưa trả tiền thì áp dụng lãi quá hạn (lãi chồng lãi) trừ trường hợp các bên có quy định khác.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

Liên hệ luật sư


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: