Bên Công ty tôi ( Bên A) có ký hợp đồng thuê nhà làm trụ sở với ông B, trong hợp đồng cam kết 2 năm không bên nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Bên A đã đặt cọc cho bên B khoảng 22.000.000 VND. Được 1 năm thì bên A chuyển trụ sở đi nơi khác, trước khi chuyển co thông báo cho bên B trước 1 tháng và bên B đồng ý cho chuyển. Như vậy, công ty tôi có bị coi là đơn phương chấm dứt HD không? Giải quyết tiền đặt cọc thế nào?

Bên A muốn đòi lại tiền đặt cọc có được không?

trả lời: Theo quy định tại Điều 134 BLDS:
"Điều 134. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu."

Mong sẽ giúp được ít nhiều trong trường hợp của bạn.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư