Dân sự Dân sự Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng không có đền bù, vô điều kiện
Để tư vấn luật gọi ngay 1900 6279 Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng không có đền bù, vô điều kiện

Email In

hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng không có đền bù, vô điều kiện, tức bên tặng cho tài sản không đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào về phần mình, toàn bộ tài sản tặng cho và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản này đều thuộc quyền sở hữu của bên nhận tặng cho tài sản từ khi hợp đồng này có hiệu lực( sau khi bên tặng cho trao tài sản cho bên nhận tặng cho trên thực tế). Vậy nếu như đặt trường hợp: tài sản tặng cho gây hại đến bên được nhận tài sản tặng cho thì bên tặng cho tài sản có phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại đó hay không? Mình nghe nói là còn có một dạng khác của hợp đồng tặng cho là hợp đồng tặng cho có điều kiện, như vậy nghĩa là sao? Ai biết thì trao đổi cùng nhé. Rất mong nhận được hồi âm của các bạn.

Trả lời:

Chào bạn!
- BLDS quy định:
Điều 469. Thông báo khuyết tật của tài sản tặng cho
Bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo cho bên được tặng cho khuyết tật của tài sản tặng cho. Trong trường hợp bên tặng cho biết tài sản có khuyết tật mà không thông báo thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho người được tặng cho; nếu bên tặng cho không biết về khuyết tật của tài sản tặng cho thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Như vậy, pháp luật chỉ quy định người tặng cho tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho người được tặng cho khi người tặng cho biết rõ khuyết tật của tài sản tặng cho, nhưng không thông báo cho người được tặng cho biết và thiệt hại do chính khuyết tật của tài sản gây ra.


- Hợp đồng tặng cho có điều kiện được quy định tại Điều 470 BLDS.
Điều 470. Tặng cho tài sản có điều kiện
1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.
2. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
3. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Đọc điều luật này, bạn sẽ hiểu lý do tại sao pháp luật lại quy định như vậy.
Trân trọng!

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư