Đội trưởng thi công của Công ty tôi có nợ tiền vật tư của một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Chủ cửa hàng đã bắt nợ máy móc thiết bị của Công ty tôi từ năm 2003 đến nay chúng tôi đòi về mà chủ cửa hàng VLXD đó không trả.Vậy thời hạn đã gần 10 năm thì chúng tôi có thể đưa ra pháp luật được không?

TRả lời:

Chào bạn


Vì thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng cụ thể như việc nợ tiền vật tư là với tư cách cá nhân của người đội trưởng hay dưới danh nghĩa hợp đồng giữa công ty với cửa hàng bán vật liệu xây dựng nên tôi chỉ có thể tư vấn về nguyên tắc như sau:


Luật dân sự 2005:


Điều 169. Bảo vệ quyền sở hữu


1. Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ.


2. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình.


Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật.


3. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân, pháp nhân hoặc của chủ thể khác theo quy định của pháp luật.


Điều 256. Quyền đòi lại tài sản


Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu hợp pháp của mình phải trả lại tài sản đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này. Trong trường hợp tài sản đang thuộc sự chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình thì áp dụng Điều 257 và Điều 258 của Bộ luật này.


Như vậy ,công ty bạn về nguyên tắc là chủ sở hữu tài sản có thể kiện cửa hàng vật liệu xây dựng trả lại tài sản đã chiếm hữu ,sử dụng tài sản không có căn cứ pháp luật.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư