Câu hỏi: Bác tôi là đảng viên và là đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Tháng 8 năm 2011 vừa rồi bác tôi sinh thêm một con thứ 3. Tôi xin hỏi bác tôi sẽ bị kỷ luật như thế nao?

 

Trả lời:
Chào bạn, là đảng viên nhưng sinh con thứ ba se bị kỷ luật, không được xét thi đua, xét lương, thưởng cũng như đề bạt thăng chức nhưng không bị khai trừ. Chúc bạn và gia đình may mắn và hạnh phúc!

Trân trọng!