Trong quá trình làm ăn chúng tôi đạt được thỏa thuận: Bà K thay mặt bà H trả nợ cho tôi 17 triệu đồng. Tuy nhiên đến tháng 2/2011 bà H không thực hiện đúng như cam kết trả nợ cho tôi. Vậy, bà K hay bà H phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đối với tôi.


Trả lời:  Điều 293 BLDS quy định: Khi được bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ có thể ủy quyền cho người thứ ba thay mặt mình thực hiện nghĩa vụ dân sự nhưng vẫn phải chịa trách nhiệm với bên có quyền, nếu người thứ ba không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự. Do vậy, bà H (người ủy quyền cho bà K) vẫn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đối với anh.

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

 

Liên hệ luật sư