Người chưa đủ 18 tuổi có được tặng cho phần tài sản thừa kế mà họ được hưởng của người để lại di sản cho người khác hay không?

 

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

 

Chúng tôi xin được tư vấn câu hỏi của bạn như sau:

Trong quy định của Bộ luật Dân sự 2005 phần quy định về hợp đồng tặng cho không quy định cụ thể về điều kiện cho chủ thể của hợp đồng này. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Bộ luật này thì “Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác ”.

Do bạn không nói rõ người chưa đủ 18 tuổi ở đây cụ thể là bao nhiêu tuổi. Nên bạn cần căn cứ theo quy định nêu trên, theo đó, nếu người đó trong độ tuổi từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi thì họ có quyền tặng cho phần tài sản thừa kế mà họ được hưởng của người để lại di sản cho người khác. Nếu họ chưa đủ 15 tuổi thì khi tặng cho tài sản phải có sự đồng ý của người đại diện của người đó.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư