Khi bị xét hỏi ở phòng thẩm vấn, cảnh sát viên có hành động đánh đập và có những lời lẽ thô tục thì người bị thẩm vấn có được quyền tự vệ hoặc làm đơn khiếu nại không?

 

Trả lời (Có tính chất tham khảo)

 

Công dân được nhà nước bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Bộ luật Tố tụng hình sự nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Trong giai đoạn điều tra, việc hỏi cung bị can phải được thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 131 Bộ luật Tố tụng hình sự. Khi hỏi cung, nếu người tiến hành tố tụng bức cung hoặc dùng nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 298 (Tội dùng nhục hình) hoặc Điều 298 (Tội bức cung).

Trong quá trình hỏi cung hoặc lấy lời khai, nếu có căn cứ về việc điều tra viên dùng nhục hình hoặc bức cung, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cá nhân có thể thực hiện quyền tố cáo theo quy định của pháp luật. Điều 334 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định:

" Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức."

Căn cứ điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự thì thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của điều tra viên do người đứng đầu cơ quan điều tra đó có trách nhiệm giải quyết.

Theo quy định tại điều 336 Bộ luật Tố tụng hình sự, người tố cáo có quyền:

- Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền;

- Yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của mình;

- Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ khi bị đe doạ, trù dập, trả thù.

Người tố cáo có nghĩa vụ:

- Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;

- Nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật./.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.