Năm 2009, nhà bà Mai gặp khó khăn, vì vậy bà Mai có nhờ bà Hiền mượn giúp 23 triệu đồng. Hai bên có viết giấy cam kết với nhau. Bà Hiền lại mượn bà Hà 23 triệu đồng để cho bà Mai mượn với lãi suất là 10%/1tháng. Tuy nhiên, trong giấy cam kết của bà Hiền và Bà Mai thì không để lãi suất là bao nhiêu. Đến thời điểm này, ngày 24/07/2012, bà Mai không chịu trả tiền cho bà Hiền (kể cả vốn lẫn lãi từ năm 2009) để bà Hiền trả cho bà Hà. Vậy bà Hiền có thể kiện bà Mai ra tòa được không? Và khi kiện thì bà Hiền có được đòi lại tiền gốc và lãi là 10%/1tháng kể từ năm 2009 hay không? Và bà Hiền có bị coi là cho vay nặng lãi hay không? Đây là việc có thật nên em nhờ cô chú giải đáp giúp cho! Em xin cảm ơn!

Trả lời: chào bạn,

Điều 163 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cho vay nặng lãi như sau:
"1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị; phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

 

Như vậy, việc cho vay nặng lãi chỉ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 163 BLHS khi thỏa mãn cả hai điều kiện sau đây:

-  Cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên (ví dụ: Lãi suất cho vay của Nhà nước là 18%/ năm thì mức nặng lãi có thể bị xử lý hình sự là 180% năm); 

-  Có tính chất chuyên bóc lột (thành nghề cho vay nặng lãi..).

Hiện nay thì tội này rất khó bị xử lý do còn thiếu các quy định pháp luật. Vì vậy trường hợp của bạn có thể sẽ bị xử lý dân sự.

Khoản 1, Điều 476 Bộ luật Dân sự, năm 2005 quy định: " Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng".
Như vậy, theo quy định của Bộ luật dân sự thì  nếu lãi suất cho vay vượt quá 150%  lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng thì khi có tranh chấp xảy ra, Nhà nước không bảo vệ quyền lợi cho bên cho vay đối với phần lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.