Em tinh co thay trang web luat giai phong tren mang, vi gap loi ma bao ve nen em gui thang email, luat su cho em hoi nhung van de sau day:

1/ Truong hop giam doc di cong tac xa, uy quyen ky ket hop dong cho pho GD, vay chi co pho GD chiu trach nhiem phap ly cho noi dung ky ket hay ca giam doc va pho giam doc chiu.

2/ Neu hop dong kinh doanh chi co chu ky cua pho GD ma khong co con dau thi co hieu luc khong? Lieu pho GD co the tu loi rieng, ky ket hop dong sau lung cong ty bang chu ky cua pho GD ma khong co con dau?

3/ Hop dong lao dong cua GD va pho GD co can di cong chung khong?

 

 

Kinh mong quy luat su giai dap giup em nhung van de tren, em xin chan thanh cam on.

Trả lời:

Chào bạn,

1/ Giám đốc có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện việc ký hợp đồng  nhưng phải tuân thủ quy định của Bộ Luật dân sự. và việc uỷ quyền đó không trái với điều lệ của công ty. Nhưng Giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với mọi hậu quả do hành vi của người được uỷ quyền thực hiện. Theo khoản 2 điều 586 BLDS: Nghĩa vụ của bên ủy quyền: “chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền”.

2/  Nếu hợp đồng kinh doanh chỉ  có chữ ký của phó giám đốc mà không có con dấu của công ty thì hợp đồng đó sẽ không có hiệu lực. Hợp đồng sẽ bị vô hiệu về  hình thức, theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.

Về vấn đề hợp đồng kinh doanh chỉ  có chữ ký của phó giám đốc mà không có con dấu của công ty thì liệu phó giám đốc có tư lợi riêng hay không thì chúng tôi không thể trả lời chính xác cho bạn được vì chưa đủ thông tin.

3/ Hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định về hình thức và nôi dung thì mới có giá trị pháp lý và có hiệu lực. Theo quy định tại điều 28 BLLĐ :” Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động.” Hợp đồng lao động phải có những nội dung theo điều 29 BLLĐ.

Vì vậy hợp đồng lao động của Giám đốc và phó giám đốc không bắt buộc phải công chứng.

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết


Trân trọng