Luật sư cho tôi hỏi sự việc này thì tôi có phải chịu trách nhiệm không? Sự việc như sau:" Lúc trước tôi làm nhân sự cho Công ty Bảo vệ nhưng hiện tại thì tôi đã nghỉ việc.Nhưng trong lúc tôi nghỉ việc thì nhân viên Bảo vệ Công ty đã làm mất xe SH của khách, mà nhân viên Bảo vệ đó do tôi tuyển dụng (được sự đồng ý của Giám đốc) nhưng thiếu hồ sơ, chỉ có hợp đồng lao động. Đồng thời trong ca trực phải có 4 nhân viên bảo vệ trực nhưng theo tôi được biết hôm đó do thiếu nhân viên nên chỉ có 2 nhân viên trực. Vậy văn phòng luật giải phóng cho tôi hỏi tôi có phải chịu trách nhiệm gì trong sự việc này không? Nếu Công ty Bảo vệ không chịu bồi thường mà khách hàng kiện thì tôi có phải chịu trách nhiệm hay liên quan gì không?


Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:


Chào bạn!

Bạn làm bên nhân sự của công ty, bạn thực hiện việc tuyển dụng nhân sự là thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, việc tuyển dụng cũng đã được giám đốc công ty đồng ý.

Khi người lao động vào làm việc có ký kết hợp động, đây là sự ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động là người sử dụng lao động, bạn không còn trách nhiệm đối với việc làm của người này.

Khi công ty bảo vệ làm mất xe của khách hàng, công ty phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng, vì quan hệ  gửi giữ xe được xác lập giữa công ty bảo vệ và khách hàng chứ không phải được xác lập với bạn, nên không thể quy trách nhiệm về phía bạn. Sau đó người bảo vệ làm mất xe phải có trách nhiệm bồi thường lại cho công ty.

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tuỳ trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường; trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trong trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi thường

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết