Hủy bỏ hợp đồng là biện pháp chấm dứt hợp đồng bằng cách đưa các bên giao kết trở lại tình trạng như trước khi giao kết. Việc hủy bỏ hợp đồng xảy ra trong điều kiện có một bên không thực hiện nghĩa vụ và có tác dụng tạo một lối ra dễ chấp nhận nhất cho người giao kết với người vi phạm nghĩa vụ. Tất nhiên, người giao kết với người vi phạm nghĩa vụ có thể yêu cầu buộc người sau này thực hiện nghĩa vụ; nhưng thông thường, việc yêu cầu một người không tự giác thực hiện nghĩa vụ phải thông qua nhiều thủ tục rất mất thời gian và tốn kém; hủy bỏ hợp đồng là con đường ngắn nhất để chấm dứt quan hệ giao kết.

click liên hệ luật sư.

lienhe