- căn cứ xác lập nghĩa vụ. Cam kết đơn phương được thừa nhận trong luật Việt Nam như là một căn cứ xác lập nghĩa vụ, với sự dè dặt. Các nghĩa vụ có nguồn gốc từ ý chí, trên nguyên tắc, phát sinh do hiệu lực của hợp đồng, tức là do sự thoả thuận giữa người cam kết thực hiện nghĩa vụ và người cam kết thụ hưởng nghĩa vụ đó. Các cam kết đơn phương được coi như ngoại lệ của nguyên tắc đó. Cho đến nay, người làm luật Việt Nam chỉ ghi nhận hai ngoại lệ đích thực cho ba trường hợp - đề nghị giao kết hợp đồng, hứa thưởng và thi có giải – và với một số điều kiện. Trong một vài trường hợp khác, nghĩa vụ có vẻ như cũng phát sinh từ cam kết đơn phương nhưng thực ra lại có nguồn gốc từ một hợp đồng.

 

Về phương diện khoa học luật, vấn đề đặt ra là: trong những trường hợp nào việc tìm hiểu xem liệu cam kết đơn phương có là căn cứ xác lập nghĩa vụ tỏ ra có lợi ích thực tiễn ?

click liên hệ luật sư.

lienhe