Điều kiện nội dung và điều kiện hình thức. Về mặt cấu trúc pháp lý, hợp đồng trong luật Việt Nam được xác lập trên cơ sở có sự ưng thuận của các bên giao kết và có đối tượng được xác định rõ. Về nội dung, hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội, cũng như phải phản ánh trung thực ý chí nội tâm của các bên (nghĩa là không phải được dùng như một bức màn che giấu ý chí nội tâm đó). Về hình thức, hợp đồng được giao kết, trên nguyên tắc, bằng sự gặp gỡ ý chí của các bên giao kết; cá biệt, trong một số trường hợp, do tính chất, tầm quan trọng của hợp đồng, luật đòi hỏi hình thức giao kết hợp đồng phải đáp ứng một số điều kiện đặc biệt.

 

Nhưng để có thể bày tỏ ý chí một cách hữu hiệu, điều tiên quyết là các bên phải có đầy đủ khả năng nhận thức về hành vi của mình, nghĩa là phải có năng lực giao kết.

 

click liên hệ luật sư.

lienhe