Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và BLDS 1996 đã khẳng định quyền sử dụng đất là một tài sản. Điều 118 BLDS ghi nhận “Quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ gia đình là tài sản chung của hộ”. Bằng nguyên tắc áp dụng pháp luật chúng ta có thể rút ra những quy tắc khác như : ”Quyền sử dụng đất hợp pháp của cá nhân là tài sản của cá nhân”, “quyền sử dụng đất hợp pháp của hộp tác xã là tài sản của hợp tác xã”. Song, đây là một tài sản có những đặc điểm riêng không như bất cứ loại tài sản nào được ghi nhận trong luật thực định Việt Nam.

 

 

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết