- Quyền sở hữu tài sản vô hình thường có thời hạn. Các quyền tài sản của tác giả (hoặc của chủ sở hữu tác phẩm nếu không đồng thời là tác giả) được bảo hộ trong suốt cuộc đời của tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết.Độc quyền sáng chế hết hiệu lực sau 20 năm kể từ ngày nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ; sau 10 năm đối với độc quyền giải pháp hữu ích; sau 15 năm đối với độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

click liên hệ luật sư.

lienhe